Groep
Stichting Dodenakkers.nl
13/10/2014
573
6 items
De Stichting Dodenakkers.nl heeft ten doel het op populair-wetenschappelijke wijze inzicht geven in de funeraire cultuur in Nederland middels de website dodenakkers.nl en het uitdragen van kennis over funeraire cultuur in de ruimste zin.