Geplaatst door: 
Verhaal

Haerst. Het graf van Lepejou

Auteur: 
René ten Dam

In het bos van Huize Arnichem, vlak bij Zwolle, ligt een graf met twee staande stenen verscholen.  Op de voorste steen staat Arabisch schrift, de achterste steen heeft een Latijns opschrift. Er staat: 'LEPEJOU CUI ET NOMEN APOLLONATUS IN INSULA CELEBES OBIIT 23 JULY 1828' oftewel "Lepejou, die ook Apolloon wordt genoemd, is geboren op het eiland Celebes en is gestorven op 23 juli 1828".

De aanwezigheid van de Arabische tekst lijkt er op te wijzen dat het om een islamitisch graf gaat. Dat zou heel goed kunnen, want Celebes in Indonesië is voor het grootste deel islamitisch. Het graf zou daarmee het oudste, nog bestaande moslimgraf zijn in Nederland.  


Lepejou was een zoon van August en Jeanette, negerslaven in de kolonie Demerary in het voormalige Brits-Guyana in Zuid-Amerika.  De overlijdensakte noemt Boegis als geboorteplaats van Lepejou. Als hij dus op Celebes geboren is, zullen zijn ouders, of in ieder geval zijn moeder, als slaaf naar het toenmalige Nederlands-Indië zijn gebracht. Daar zou de jonge Lepejou volgens de overlevering Mr. Joan Hendrik Tobias hebben gered tijdens een oorlog. Als dank nam Tobias de jongen als dienaar mee naar Nederland, waar hij zich na zijn pensioen zich vestigde op Huize Arnichem.

De Arabische tekst op één van de grafstenen maakt ook een andere interpretatie mogelijk van de relatie tussen de jonge bediende en de gepensioneerde Tobias: "De heer heeft zijn trouwste dienstknecht dit graf gewijd, omdat hij hem dankbaar is en altijd aan hem denkt". De naam Apolloon of Apollo, die Tobias zijn jonge dienaar zou hebben gegeven, is een verwijzing naar de oude Grieken die deze interpretatie zou kunnen ondersteunen. 


Volgens zijn overlijdensakte is Lepejou ‘circa 23 jaar oud’ geworden. In juli 1979 werd het graf door vandalen geschonden. De stenen raakten zwaar beschadigd en mogelijk verdween de schedel van Lepejou uit het graf. Ook is niet duidelijk of de jongen er nog wel ligt begraven.

In Haerst en omgeving is Lepejou nog op een andere manier in herinnering gebleven. Als het onweert spreken oude Haerstenaren nog van ‘Apoloon met de voet gaat rond’, waarmee verwezen wordt naar een vermeend gebrek aan zijn been.

Stichting Dodenakkers.nl

Reacties

afbeelding van willem leusink
Ik heb begrepen tijdens een wandeling en bezoek aan dit graf dat zijn heer en meester begraven ligt in de Grote Kerk alhier te Zwolle.
afbeelding van Stichting Dodenakkers.nl
Dank voor de aanvulling. Dat nodigt uit tot een aanpassing van het artikel.
afbeelding van Loes van Aarst
Onze familienaam komt van het buurtschap Haerst, boven Zwolle. Begin 1800 als van Haarst, daarna van Aarts en sinds 1833 van Aarst. Tot heden, iedereen met de naam van Aarst, is familie. Wel heel bijzonder die twee namen.